close

Arvoistamme

Kestävän ekosysteemin puolesta

Alpakan villaa löytyy luonnostaan yli kahtakymmentä eri väriä, ja sen käyttö on niin monimuotoista, ettei sen tuotantoprosessissa synny minkäänlaista jätettä. Andeilla elävä yhteisö, joka saa elantonsa villan tuotannosta ja käsittelystä, hoitaa eläimiä perinteisten metodien mukaisesti, taaten niille parhaimmat mahdolliset elinolosuhteet. Erona muihin villaa tuottaviin eläimiin, alpakat eivät aiheuta laiduntamiensa alueiden aavikoitumista,

mikä on peruslähtökohtana ympäristön säilyvyydelle ja tasapainolle.


FAIR TRADE  

Reilun kaupan asialla

ALLPAQA®-merkin päätavoitteena on tarjota korkealaatuisia tuotteita noudattaen ympäristöystävällisiä ja reilun kaupan periaatteita, turvaten työntekijöille kuuluvat oikeudet ja asialliset työolot, sekä välttäen lapsityövoiman käyttöä. Tuemme myös työyhteisössämme sukupuolten välistä tasa-arvoa ja oikeudenmukaista kaupankäyntiä ilman hyväksikäyttöä ja keinottelua. Yrityksessämme tärkeää on läpinäkyvyys ja avoimuus, joten nämä periaatteet ovat meille välttämättömiä kaikilla tuotannon osa-alueilla.

Kaikilla Allpaqa-tuotteilla on virallinen reilun kaupan todistus. Palveluntarjoajamme ja
tuottajamme on arvioitu ja hyväksytty GOOD FAIR TRADE PRACTICES (GFTP)-yhdistyksen vaatimusten mukaisesti.

Todistusnumero: BPCJ-17- 2015

Vahvistettu: SGS ja PROMPERU.Tienda Joven España http://www.tiendajoven.net