close

 Våra värderingar

HÅLLBART EKOSYSTEM

Alpackaullen innehar naturligt 22 grundfärger. Användningen av alpackaullen är så versatil att näst intill inga spillrester förekommer under tillverkningsprocessen. Folkgruppen i Anderna som ägnar sig åt att avla djuren och producera ullen använder traditionella metoder för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att garantera djurens välfärd. Till skillnad från andra djur som används i produktion av ullprodukter, bidrar alpackorna ej till omvandlingen av markområden till öken. Detta är ytterst viktigt i bevarandet av jordens naturliga miljöbalans.

RÄTTVISHANDEL / FAIR TRADE

All the Allpaqa products have the official FAIR TRADE certification, our provider and our producer have been assessed and approved, since they have the requirements mentioned in the GOOD FAIR TRADE PRACTICES “GFTP” Certification number BPCJ-17-2015, VERIFIED by SGS and PROMPERU.

ALLPAQA® har som främsta mål att framställa kvalitetsprodukter på ett miljövänligt och etiskt sätt. Alla produkter är ekologiskt tillverkade och rättvist handlade. Detta innebär prioriteringen av en trygg och rättvis arbetsmiljö som präglas av jämställdhet och icke-diskriminering. Allpaqa avvisar strängt bruket av billig arbetskraft, framförallt barnarbete. Dessa principer präglar utan undantag alla processer, vare sig ansvarigheten ligger direkt eller indirekt hos ALLPAQA. 
Tienda Joven España http://www.tiendajoven.net